Onrust

Er is veel onrust om ons heen. De media bestoken ons met nieuws over corona, de ontploffing in Beiroet, plunderingen in de VS, IS, rampen, vluchtelingen en de oorlog in Syrië, enz.. Alles komt ook nog eens direct bij ons binnen, je kunt het bijna live meebeleven via internet, Twitter, Facebook, nieuwssites enz.Je krijgt het over je heen gestort, of je nu wil of niet. Maar je krijgt zo wel een indruk waar God mee bezig is. In Daniel 12 kun je al lezen dat de kennis in de laatste dagen zal toenemen. God maakt je deelgenoot van de gebeurtenissen in de wereld, en dat is niet voor niets. Door al die informatie kun je gaan begrijpen dat je een verantwoordelijkheid hebt. Je bent het licht van de wereld, het zout van de aarde (Matt.5:13-14).

Door de Geest geleid

Romeinen 8:14-17 Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als zijn kinderen, toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij.

In deze tekst kun je lezen dat je wordt geleid door de Heilige Geest, je gaat niet meer voor je eigen plannen en agenda. Kinderen Gods, zonen en dochters van God, zullen niet meer door zichzelf geleid worden. Vraag elke dag aan God wat Hij van je wil, en hou er rekening mee dat dat vaak andere dingen zijn dan dat je zelf wil. Dat zijn vaak acties die tegen je ‘oude natuur’ ingaan, zoals vergeving vragen aan een buurman waar je al heel lang ruzie mee hebt, of je spaarpot weggeven. Aan de acties herken je een kind van God, niet aan het feit dat iemand altijd braaf een kerkgebouw bezoekt.

Er is juist sprake van leiding door de Heilige Geest. Hij wil niet dat je blijft hangen in oude patronen van frustratie, angst en gepieker. Je identiteit is veranderd. Je mag zelfs als in Rom. 8:15 “Abba=Papa” zeggen tegen God de Vader.

Besef

Als we kijken naar ons persoonlijke leven dan zien we zoveel fouten en tekortkomingen op allerlei vlak. Je kunt bijna niet geloven dat je een kind van de Allerhoogste bent, vooral op de momenten dat het voor je gevoel helemaal niet goed ging. Toch overtuigt de Geest ons er van in Rom. 8:16 dat we “kinderen Gods” zijn en het heeft dus niets van doen met je daden. Vergelijk het met het natuurlijke leven, je kinderen blijven je kinderen, ondanks hun daden. Jebent zelfs erfgenaam zoals Rom. 8:17 zegt, dat betekent dat alles wat van Papa is, dat is ook van jou.

Het heeft wel te maken met besef dat dat zo is. Als een zoon van een rijke niet beseft dat hij uit een rijke familie komt, gaat hij als armoedzaaier door het leven.
Rom. 8:17 gaat wel verder met het bericht dat we moeten delen in Zijn lijden om te kunnen delen in Zijn luister. De voorwaarde is dus wel dat jij ook moeten lijden tot aan de dood toe. Je kunt Hem alleen maar representeren als je bent gestorven aan je ‘oude ik’, of zoals je wel eens hoort “je moet je vlees doden”. Dat betekent dat het je wat kost, lijden. Zolang je nog vasthoudt aan je ‘oude leven’,je vrouw, je man, je geld, je gezondheid, je baan of wat dan ook, zal je nooit als “zoon Gods” openbaar kunnen worden.

Rom. 8:18-25 Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop! Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die moet baren. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben als een voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten.

Rom. 18 zegt eigenlijk, als je vanaf nu er voor kiest gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest, dan kies je voor het lijden. Want Hij zal je altijd stimuleren om dingen te doen die je ‘vlees’ doden. En dat doet pijn. Iets weggeven waar je zo aan gehecht bent, dat doet pijn. Iemand vergeven voor iets waarvan je eigenlijk vindt dat je gelijk had, dat doet pijn. Maar dat is niet in verhouding tot de glorie die Hij ons zal openbaren. Wat je ook opgeeft, Gods zegen, rijkdom en voorspoed zal altijd groter terugkomen in je leven.

Vers 19 De schepping, dus mens en dier, kijkt uit naar de komst van die “zonen Gods”. Als je kerkganger bent, wil dat niet zeggen dat je al je oude gewoontes hebt afgezworen. Het besef dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de Bijbel het over jou heeft, moet nog komen.

Vers 20 en 21 laat zien dat jij daar een rol in zou kunnen hebben, juist in deze tijd. Hij wil ons voorbereiden voor een mega-opwekking zoals de wereld nog nooit gezien heeft. Pas als je beseft wat God voor je bedoeld heeft, kun je daarin gaan wandelen.

Vers 22 laat zien dat de wereld kraakt in zijn voegen. Maar barensweeën zijn een voorbode van nieuw leven! Dat is iets om naar uit te kijken.

In vers 23 tot 25 staat dat je, zelfs al heb je de Heilige Geest ontvangen, je nog steeds problemen zult hebben.Vergeet nietdat je een kind van God bent, geleid door de Geest. Laat je niet overmannen door negativiteit. Het liefst zouden we na één keer bidden al resultaat willen zien, of na één goede daad al de vrucht zien. Heb geduld, blijf standvastig. Alleen door tegenslagen wordt je getraind. We leven in een verzorgingsstaat en zijn gewend om alle voorzieningen als stabiel te zien. We zijn erg afhankelijk geworden van alle techniek om ons heen. Stroom, water, gas, boodschappen onder handbereik, maar stel daar niet je vertrouwen op. Weet waarop en op Wie je kunt vertrouwen. Blijf gefocust! Alles in afwachting, in de hoop op de komst van de dingen die nog niet zichtbaar zijn.

Temidden van al deze onrust moeten we gericht blijven op God. Zorg dat je niet geïntimideerd wordt door alle negativiteit om je heen. Je moet een aantal zaken praktisch kunnen invullen.

Lees Jesaja 26:3 degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven!

Of in het Engels: Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.(KJV)

Niet je omstandigheden bepalen je vrede, maar wat jij doet, waar je focus op is. Volgens zeggen is het mogelijk om zeeziekte te verminderen als je je focus houdt op een constante factor, de horizon. Welke beweging het schip ook maakt, de horizon verandert niet.
Heel veel goeroes in de wereld die zich met geluk en vrede bezig houden willen je laten denken dat je omstandigheden van belang zijn, zoals gezond eten, de juiste vrienden, enz. Of ze wijzen je op voldoende slaap en goede nachtrust om innerlijke vrede te krijgen.

Maar in deze tekst van Jesaja staat dat als je je gedachten continu op Hem focust, je de perfecte rust en shalom zult ontvangen. Je beseft vaak niet dat je die vrede al hebt ontvangen. Jezus is de Koning van vrede, de Vredevorst, en Hij woont in ons.

Johannes 12:1-3 Zes dagen voor Pesach, het Joodse Paasfeest, ging Jezus naar Bethanië. Daar woonde Lazarus die Hij uit de dood weer tot leven had gebracht. De mensen uit Bethanië hielden ter ere van Hem een feestmaaltijd. Martha bediende daarbij. Jezus zat met Lazarus en de anderen aan tafel. Maria nam dure nardusolie, goot die over de voeten van Jezus en droogde deze daarna af met haar lange haar. De fijne geur van de nardus vulde het hele huis.

Jezus is dus bij Maria, Martha en Lazarus. Martha was druk bezig, maar Maria balsemde Jezus’ voeten. Judas vond dat maar zonde van het geld, terwijl hij zelf als penningmeester geld stal uit de kas, zoals blijkt uit Joh. 12:6.
Jezus vroeg om haar met rust te laten. Hij zei “De armen zul je altijd om je heen hebben, maar Mij zul je niet altijd hebben. Hij zei dit met het oog op Zijn naderende dood”. Armoede en ellende zal zich altijd aan je opdringen, maar je hebt focus nodig om Jezus als Stabiele Factor in het oog te houden. Hij dringt zich niet op.

Bij de schepping formeerde God de mens uit stof. Daarna blies God Zijn levensadem in de neusgaten van Adam. Adam werd een levende ziel. (Gen.2:7) Dus geest en lichaam geven na samenvoeging een ziel. De ziel ben jij niet als persoon, maar dat is de zetel van je denken, je emoties, je wil en je begeren. Daarom kunnen we met onszelf praten. Jij bent een geest, een individu, en je ziel is een deel daarvan, maar dat is niet je “ik”. Je denken bepaalt niet jouw leven. Je denken kun je “aan” en “uit” zetten. Met je wil kun je bepalen waar jij aan denkt, hoe je je emoties laat gaan. Met die wil kun je je begeren beïnvloeden. God heeft ons zo gemaakt omdat Hij een God van vrijheid is. Hij wilde geen robots van ons maken, die automatisch doen wat Hij van ons vraagt, zonder dat we ons om een keuze hoeven druk te maken.

In dit plaatje zie je dat je ziel onder invloed staat. De Heilige Geest en Gods Woord beïnvloeden je denken en dat leidt tot spreken en handelen in lijn van de zogenaamde vrucht van de Geest. (Zie Gal. 5:22)

Als christen is de Heilige Geest met onze geest verkleefd en Hij heeft grote invloed op ons leven. Als we daarvoor kiezen dan, want Hij dringt Zich niet op.De Bijbel zegt in Gal. 6:8 “je kunt zaaien op de akker van de geest of je kunt zaaien op de akker van het vlees”.Met “vlees” in dit plaatje wordt niet je “lichaam” bedoeld, maar alles wat tegen de Geest ingaat.

De satan en de demonische wereld proberen ook je denken te beïnvloeden op vaak bijzonder listige wijze.  Je omgeving, nieuwsberichten, gebeurtenissen en ervaringen kunnen er voor zorgen dat je spreken en handelen vleselijk is, gebaseerd op je eigen zondige principes.

Als je ervoor kiest om de eerste beste roddel te geloven, dan heeft dat effect op je handelen. Je belt iemand op en wordt misschien boos. Het heeft dan weer effect op je ziel, je denken, je emoties. En het werkt ook door op je lichaam. Kijk maar als je zenuwachtig bent, dat voel je dat in je lichaam. Je zweet, je wordt ongedurig en je lichaam reageert. Er is nog niets gebeurd, maar toch is de invloed van je denken al duidelijk zichtbaar. Je spreken en handelen heeft namelijk invloed op je omgeving, op je man, je vrouw, je broer, je zus, je buurman, je kinderen, je werk enz.

Andersom werk het ook zo. Je voelt je goed als je wandelt met de Geest en door in liefde te spreken en te handelen kun je omgaan met alle uitdagingen in het leven. In 3 Joh. 1 staat dat je zo gezond bent als dat je ziel gezond is. Als je niet kunt vergeven kun je nog zo gezond eten als je wil of nog een extra rondje rennen, maar je wordt niet gezond.

Dus als je wandelt met de Geest heeft dat effect op je gezin, je familie, je buren en je collega’s. Je kunt negativiteit om je heen met liefde tegemoet treden. Dat zal zijn uitwerking niet missen, ook al heb je dat misschien zelf niet zo in de gaten. Hoe je dus bent in het dagelijks leven, waar je voor kiest op elk moment, daar hebben we onze ziel voor. De manier waarop je denkt bepaalt alles.

Dat lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet. Er komen genoeg onverwachte momenten voor waarin je helemaal geen zin hebt om te kiezen voor de geestelijke weg, want dat kan een onderbreking van je dag en je plannen betekenen.

Welke training kun je volgen om in de rust te komen en te blijven? Is dat het advies opvolgen van goeroes zoals ontspannen, vakantie, massages? Als mensen terugkomen merken ze dat het nog steeds niet gaat zoals ze graag zouden willen.

Herhaal dit elke dag voor jezelf:

 • Oefening baart kunst
  Strijd is onderdeel van je keuzes, herhaling is nodig in het maken van de goede keuzes.
 • Gebed
  Geen wensenlijst maar geïnspireerd raken, bemoedigd worden door de Vader. Ook hier weer volhouden. God spreekt op allerlei manieren, vaak door de natuur. Jezus geeft niet voor niets zoveel voorbeelden die geïnspireerd zijn door de natuur.
  Houd de focus om in de beloftes die klaarliggen in de geestelijke wereld ook in ‘onze’ wereld zichtbaar te maken. Lees het verhaal van Elia die zeer geconcentreerd bidt voor regen. (1 Kon. 18:42-46) Ook al was de regen eerder beloofd, toch is gebed en focus nodig om dat in gang te zetten. Leer hiervan dat wij als erfgenamen Gods kracht kunnen laten zien en licht verspreiden. Als je namens God spreekt, komt er ‘dunamis’ kracht vrij.
 • Leef in het nu
  Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. (Luc. 12:22) Negatieve gevoelens zijn vaak gerelateerd aan het verleden of aan een toekomstige zorg of actie. De dreiging om ons heen is allemaal toekomst. Leef in het heden en 99% van de negatieve gevoelens is verdwenen. Geniet van wat God je heden geeft.
 • Laat situaties, negativiteit, los
  Beperk alle informatie die je in de negativiteit brengt. Beperk voor jezelf situaties die je ziel beïnvloeden. Alles wat je door te kijken en te luisteren in een negatieve sfeer brengt moet je kritisch beperken. Wat is een gewoonte geworden, zonder dat we het doorhebben? Laat je beïnvloeden door Gods Woord en Zijn Geest. Daar ben jezelf verantwoordelijk voor.
  Bij terugval,  ga naar God. Hij geeft je visie. Lees het vervolg van Elia na zíjn terugval, als hij met de dood wordt bedreigd.( 1 Kon. 19:1-14) Hij krijgt opdrachten en visie in vers 15 tot 18.
  Visie is krachtiger dan dat een situatie op enig moment op orde is.
 • Wees elke dag verheugd (Fil. 4:4-9)
  Wees blij in de Here. Er staat dus niet ‘Wees blij in je situatie’. Die kan elk moment veranderen. Verlustig je in Hem, wees blij wat Hij ook vandaag weer voor je gedaan heeft. Je wordt dankbaar.

Maak je nergens zorgen over, maar bidt voor alles. Vertel Hem al je problemen en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Bidt totdat je die vrede ervaart en verder kunt gaan.

Die vrede gaat je denken te boven en houdt de wacht over je hart en gedachten.

Je situatie roept via je verstand soms “je moet je druk maken, dit gaat niet goed”, maar je hart blijft toch in de vrede. Focus je gedachten op alles wat waar is, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi en wat goed bekend staat; alles wat deugdzaam en loffelijk is. Met deze opdracht vallen veel acties al weg. Maak de keus om je gedachten op andere zaken te richten.

Hoe bewaar ik de rust in een hectische wereld?
Getagd op:                     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *