Een gezegende Hemelvaart wensen we elkaar niet toe. We zijn in Nederland wel vrij op Hemelvaart, maar niet (meer) op Goede Vrijdag. Waarom is dat? Kennelijk heeft God daar zo Zijn bedoelingen mee.
Hemelvaart is een transitiefase, een afsluiting van een tijdperk, de start naar een nieuwe fase. Van een fase van Jezus bij ons persoonlijk aanwezig tot een fase waarin de Heilige Geest in ons hart wil wonen.God zal ons altijd weer uitdagen om gefocust te zijn op het Hemelse, maar niet om daar te blijven.

De discipelen zijn drie jaar lang meegelopen en opgeleid en ze hebben Hem uiteindelijk zien sterven. Ze dachten dat het daarmee gebeurd was, ondanks alles wat er verteld was. Dan komen ze er achter dat Hij weer is opgestaan en ze krijgen weer nieuwe hoop. Hij verschijnt aan veel mensen en de discipelen krijgen nieuwe moed en vragen zelfs weer naar het bevrijden van Israël. Maar even later komen ze er achter dat Jezus ze achterlaat bij de Hemelvaart. Jezus zei dat dat beter voor hen zou zijn omdat de Heilige Geest zou komen.
We zijn geneigd om geestelijk niet te groeien als alles koek en ei blijft. In hoeverre ben je op God gefocust? Je hebt misschien grote dingen meegemaakt, bevrijd, genezen en verkwikt. Soms denken we dan dat we vanaf nú altijd gezond blijven, vanaf nú gaat alles op rolletjes, de kerk zal groeien en financiële doorbraak zal komen.De discipelen en wij denken dat het vanaf nu goed en gezapig gaat, maar toch gaat het daar niet om. Jezus gaf als antwoord dat dat ons helemaal niet aangaat. Maar, voegde Hij er aan toe, als de Heilige Geest over je komt, dan zul je kracht ontvangen. De focus verschilt. Wij moeten het werk gaan doen voor Hem! Om discipelen te maken, om het goede nieuws te brengen tot in de uitersten van de aarde. Niet zonder tegenslag en zeker niet gezapig. Het verschil zit in de uitleg van voorspoedig leven: dat is “van binnen vol zijn met Zijn vrede, Zijn shalom”, no matter what!En niet een gevulde bankrekening hebben en achterover leunen. Wij leven niet voor onszelf. Je moet het zicht op jezelf verliezen als je Jezus wil volgen. Niet jouw agenda, je persoonlijke toekomst, maar wat zegt God dat je moet doen.

De hemelvaart is een markeerpunt. Je kunt een openbaring of een roeping hebben gehad, maar niet met het doel om stil te blijven staan en daarop te focussen.Het gaat niet zozeer om die openbaring, maar ga door, net als de engelen zeiden tegen de discipelen: Sta daar niet te kijken maar ga verder!Petrus wilde al voor Elia en Mozes, bij de verheerlijking op de berg, een paar tenten voor ze neerzetten(Marc. 9).Denk aan Mozes en het brandende braambos. Hij kreeg de opdracht, blijf hier niet, maar ga door naar Egypte. Denk aan Elia die na 40 dagen op de berg Horeb aankwam ; hij moest weer verder gaan. De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus.
De plannen die God met hem had, blijven gewoon overeind, ook als we het zelf niet meer zo zien zitten. Hoeveel Woord hebben we nodig voordat we doorgaan en wat gaan doen? Wanneer vinden we onszelf geschikt om er op uit te gaan? We hebben geen excuus dat we op de Heilige Geest moeten wachten..

De Olijfberg staat symbool voor de plek waar je naar toe gaat als je problemen hebt, om tot rust te komen. Op momenten als we ons mislukt voelen. Als je door het slijk bent gehaald, je baan kwijt bent, je huwelijk kapot is of ziekte is opeens binnen gekomen. Dan ga je uit van de stad Jeruzalem, de stad van Vrede en je zoekt je toevlucht op de Olijfberg. Maar we moeten terug naar Jeruzalem: In actie komen, wandelen met de Heilige Geest, de wereld winnen voor God, de wederkomst aankondigen en die ook verwachten.
Dus begin in Jeruzalem, thuis, bij jezelf, Samaria, je buren, collega’s, je omgeving en daarna alle anderen, de wereld. We willen allemaal geven voor God, behalve als het ons niet zint…
Een openbaring, een bovennatuurlijke kracht, kan groot effect hebben, maar we moeten daarna toch echt de wereld in gaan. Het heeft niets te maken met een prettig leven.
Jes. 40:31 maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.(SV)
Dus met die nieuwe kracht bewegen we eerst op vleugels, maar daarna komen we weer op aarde, we lopen! Zelfs onze God moest weer leren om te lopen, als het kindje Jezus.
Vergeet niet: Je bent altijd voorbereid, ongeacht leeftijd, kennis, aantal kerkdiensten, enz. Dat mag geen excuus zijn.

Hemelvaart en de wederkomst delen een manier van komen. De laatste tijden zijn als in de tijden van Noach, de mensen zullen eten, drinken en hun ding doen. Het wordt wel steeds donkerder om ons heen. Temidden van deze omstandigheden is God bezig om dingen voor te bereiden, toen in de vorm van een ark. We dreigen nu zelf te verdrinken; we weten niet meer wat het is om werkelijk te dienen. Structuren moeten veranderen, we kunnen niet meer blijven doen wat we doen. Denk aan alle sociale, natuurlijke,economischeen politieke veranderingen. In de huidige vorm is de kerk niet bij machte daar iets in te betekenen.
Ga uit in de gehele wereld en maak discipelen. Gehoorzaam die opdracht! Maak het je hoogste prioriteit. Ons doel moet zijn: ga uit om Zijn koninkrijk op aarde te laten zien. Zonder een focus om te houden wat je hebt. Als volwassen christen je leven geven in dienst van de Heer. Kom ik om, dan kom ik om. Al zul je veel vijanden maken. Al kost het je leven.
In hoeverre is Gods prioriteit ook onze prioriteit? Ben je bereid overal het verschil te maken, om overal het Licht van Jezus te laten zien.

Fil. 4:9 wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn (NBG).
Alles wat je gehoord en gezien hebt, gebruik dat, breng dat in toepassing. Blijf je staren naar de hemel, of begin je in actie te komen. Kijk niet naar je omstandigheden, blijf niet hangen bij je gehavende leven, de Romeinse overheersing, de pijn in je leven, de Olijfberg, maar win de wereld voor Christus. Begin in je huis, je man, vrouw, kinderen, bij je familie, en je buren. Wees daar een zegen voor! Dat besluit moet je nemen! Doorbreek alle negativiteit. Werk ook hier van binnen naar buiten.
De belofte luidt: ..en de God des vredes zal met u zijn. Shalom! Elk succes is een gevolg van een beslissing die wordt genomen vanuit shalom. Neem dus een beslissing uit die shalom in plaats van uit angst.

Hemelvaart. Wat vieren we eigenlijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *