Wat is een probleem?

Je hoort vaak dat het “een situatie zonder oplossing”, of “een onwenselijke, moeilijke, situatie” is. Maar wat is jouw perceptie. Wat vind jij onwenselijk? Wat voor de één een groot probleem is, zal een ander fluitend afhandelen. En over welke situatie hebben we het eigenlijk. Gaat het concreet om je kledingkeus of hebben we het bijvoorbeeld over hulp bij stervensbegeleiding. Daar ligt nogal een verschil in. Toch is de zwaarte bij het benoemen van een probleem niet zo relevant. Het gaat er om hoe we ergens tegen aan kijken.

Paulus had ook een probleem. Lees dat maar in 2 Kor. 12:7b …heeft Hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat kun je een doorn in mijn vlees noemen.
Zijn actie was om te gaan bidden, zie vers 8.

Het vervolg schrijft Paulus in 2 Kor. 12:9-10
Maar de Here antwoordde telkens weer: ‘Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid.’ Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk.

Paulus bidt 3 keer en krijgt steeds hetzelfde antwoord. Genade is hier het Griekse woord charis = gunst. Je komt dat ook tegen in het woord charisma en slaat dan op zalving, vaardigheid van God. Dat is meer dan voldoende om elke situatie te boven te komen. Paulus blijft daarop niet dwingend en smekend bidden, terwijl wij vaak jarenlang bidden voor de oplossing van een probleem..
Ga dus verder en kies daarbij niet altijd de weg van de minste weerstand. Probeer niet alle problemen te ontwijken. Leef ten volle in afhankelijkheid van God. Zeg met Paulus: “Als ik zwak ben, dan ben ik machtig”. Wij zouden onze zwakheid dus eigenlijk moeten gaan ontwikkelen. Terwijl de wereld juist het omgekeerde beweert.

Wij denken vaak dat mensen die het voor de wind gaat, uiterlijk zonder één probleem, mensen zijn die wandelen in de gunst van de Heer. Terwijl mensen in de Bijbel, ook bekenden zoals Abraham, Mozes en zelfs Jezus, met grote problemen werden geconfronteerd. Je zou haast zeggen, hoe meer ongewenste situaties, hoe dichter je met God wandelt.

We moeten dus onze visie op de vraag “wat is een probleem” opnieuw bepalen. Je moet innerlijk groeien, een weerstand tegen problemen opbouwen, ongeacht de omstandigheden. Een probleem kan je bijna beschouwen als een zegen. Je karakter kan er door groeien. Je wordt een sterker en stabieler persoon. Je benadert nu een situatie anders, “kijk mij nou, alles gaat fout, dus de Heer is met me”.

Dus niet problemen ontlopen, maar bekijken hoe je er door kunt groeien. Ga er op die manier mee om, praat er over, onderzoek de Bijbel, geef mensen je visie. Geef je kinderen de veerkracht mee om er zo mee om te gaan.

Een vis zwemt in zee, maar smaakt niet zout, hoe lang hij er ook in zwemt. Met andere woorden, je omstandigheden bepalen niet je innerlijk. En alleen een levende vis kan tegen de stroom in zwemmen. Zodra je er voor kiest om te roemen over je zwakheden, krijg je kracht van God.

Spreuken 23:7 zegt: zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. (For as he thinks in his heart, so is he[AMP]). De manier waarop wij naar de wereld om ons heen kijken, bepaalt ons leven.

Een probleem is niet persé het gevolg van een fout of een ongehoorzaamheid aan God. Lees in Joh. 16:33b dat Jezus al een strijd aankondigt “In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen (HTB). En in Joh. 17:15 staat: “Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel.”

Hoeveel problemen er ook om je heen zijn, de gunst van God over uw leven is meer dan genoeg om alles aan te kunnen. Dit moet je geloven op basis van wat de Bijbel ons voorhoudt.

In veel kerken wordt verteld dat je problemen te lijf moet gaan als een krijger: aanvallen en arresteren. Wij hebben het anders geleerd. De enige strijd is die van geloof. De grootte van je problemen wordt bepaald door je denken en de mate van je geloof. Problemen worden vaak groter op het moment dat je er aandacht aan besteed en je er ongemakkelijk bij voelt. De rust verdwijnt en het zweet breekt je uit. De ziel, de zetel van ons denken, van ons begeren, bepaalt uiteindelijk wat de situatie wordt. Daarom zegt de Bijbel ook “Het Woord scheidt ziel en geest” (Hebr. 4:12).

Hoe gaan we met een situatie om?
Er zijn 3 keuzes:

  1. accepteren van de situatie en verbitterd raken

Het loopt niet zoals had gehoopt of gedacht. Je geeft God, anderen, jezelf en de omstandigheden de schuld.

Let wel, in Jacobus 1: 13 staat “Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.”

Bij deze keuze ben je onverstandig. Mensen zijn dan diep ongelukkig en leven nog steeds in het verleden, de tijd vóór het probleem. Het probleem blijft actief in hun denken. Ze genieten totaal niet van hun leven.

  • verander de situatie

Niemand beschuldigen en er zelf wat aan gaan doen. Nog steeds niet de beste keuze. Het gevaar is  dat je niet meer ten volle kunt genieten zolang je het probleem niet hebt opgelost. Dit kost strijd. Het houdt je denken vast en ontneemt je vreugde.

  • accepteren en loslaten

Je hoeft er niet voor te vechten. Corrigeer je denken. Alles zal meewerken ten goede. Hou je vreugde vast, want dat is je kracht. Wees tevreden. Ook Paulus gaat niet in gevecht, maar heeft geleerd tevreden te zijn onder alle omstandigheden. Lees maar wat hij schrijft:

Fil. 4: 11 Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. 12 Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. 13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. (NBG)

Als je je denken corrigeert, komt er meteen vrede in plaats van angst en onrust.

Psalm 131: 1-3 Here, ik stel mijzelf niet boven anderen en kijk niet trots om mij heen. Ik bemoei mij niet met zaken die te hoog gegrepen zijn of die ik niet kan begrijpen. 2 Innerlijk ben ik tot rust gekomen en ik houd van de stilte. Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot, zo rustig voel ik mij van binnen.

Hoe pak je je problemen, van klein tot groot, aan
Praktisch resumé:

  1. Het is een kwestie van perceptie: schrijf op waarom iets een probleem voor je is.
  2. Maak een keuze (en ga voor optie 3) en kom zonodig in actie. Pak iets aan wat je voor je uit schuift.
  3. Relativeer, voorkom zelfmedelijden. Het regent voor iedereen, goeden en slechten. Moet je je daar werkelijk zo druk om maken? Tel je zegeningen!
  4. Zie je probleem als een (stress)test en niet als een uitdaging. Ben je gegroeid in karakter..?
  5. Gebruik het probleem als een motivator. De les duwt je vooruit in je karakterontwikkeling. Als je terugkijkt zie je waar het goed voor was. Zoals je een bank of stoel eerst test door er druk op uit te oefenen, zo test God je ook.
  6. Zie uit naar de promotie.  God wil je voorbereiden voor meer.
  7. “Enjoy the ride / geniet van de rit.” Besef, problemen zullen er altijd zijn. Laat je vreugde en rust niet afhangen van een bepaalde mijlpaal, gebeurtenis of toekomstige situatie.

Laat je troosten door de tekst in Jac. 1:2-5 Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, 3 want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. 4 Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. 5 Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven, Hij zal het u niet kwalijk nemen.

Lees Matth. 6: 6 Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen.

Zoek de rust op en leg het voor aan Hem, Die alles laat meewerken ten goede.

Hoe kan ik problemen het beste aanpakken?
Getagd op:                     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *