missionsHarvest Missions is de zendingstak van de stichting Harvest Ministries met de volgende doelstellingen:

  • Mensen over de gehele wereld helpen om een relatie met God op te bouwen, zodat zij eeuwig met Hem zullen zijn.
  • Mensen over de gehele wereld helpen om een discipel van Jezus Christus te worden.
  • Mensen over de gehele wereld helpen in hun nood door hen te voorzien van voedsel, kleding, medicatie en financiën.
  • Mensen over de gehele wereld helpen om d.m.v. onderwijs en training hun levensstandaard te verhogen.

De focus is om met name, in de breedste zin van het woord, te investeren in mensen. D.w.z. spiritueel, educatief, financieel en praktisch. Hierbij wordt gekozen voor langdurige samenwerkingsprojecten met individuen en vaste partnerorganisaties en worden de vrijwilligers van Harvest Ministries voor korte en/of langere termijn ingezet.

De stichting heeft verschillende projecten lopen en zijn er nog verscheidene projecten gepland. Zo is het streven om ook in het buitenland het HGN-concept zoveel mogelijk uit te rollen en diverse missionaire activiteiten in o.a. Zuid-Amerika, Afrika en Azië te ondersteunen. Zo zullen er meerdere zendelingen voor langere tijd worden uitgezonden met als uiteindelijke doel zelfstandig verder te gaan.

De volgende bedieningen en projecten zijn al operationeel en functioneren volledig zelfstandig:

 
Verder worden de volgende kerken en zendingsorganisaties regelmatig ondersteund: