Op veler verzoek zal er weer na lange tijd een basiscursus “Succesvol Leven” worden georganiseerd. Met deze cursus leer je hoe je vanuit Bijbels perspectief doelen in je leven kunt bereiken en krijg je principes aangereikt waarmee je in staat wordt gesteld om meer resultaat te gaan zien van je geloofsleven.

De cursus bestaat uit 8 lessen en zal worden gegeven door Steven Badal.
Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom de coronapandemie is er ditmaal voor gekozen om de cursus online te geven. Er zijn daardoor ook geen kosten aan deze cursus verbonden.
Als geregistreerde deelnemer ontvang je na elke les een hand-out en een aantal huiswerkvragen. Bij afronding van de cursus met goed gevolg, ontvangt de cursist een certificaat.

Cursusdata:
• Les 1 Bekering & Wedergeboorte, zaterdag 14 november 2020 om 20.00 uur
• Les 2 Doop in Water en Geest, zaterdag 28 november 2020 om 20.00 uur
• Les 3 Vrucht van de Geest en Gaven van de Godheid, zaterdag 12 december 2020 om 20.00 uur
• Les 4 De Kracht van het Woord, zaterdag 9 januari 2021 om 20.00 uur
• Les 5 De Kracht van Gebed, zaterdag 23 januari 2021 om 20.00 uur
• Les 6 De Kracht van Lofprijs en Aanbidding, zaterdag 6 februari 2021 om 20.00 uur
• Les 7 Gezinsrelaties, zaterdag 20 februari 2021 om 20.00 uur
• Les 8 Leven en bewegen in Goddelijke voorspoed, zaterdag 6 maart 2021 om 20.00 uur.

Je kunt je aanmelden voor deze cursus door je naam en e-mailadres op te geven via office@harvestministries.nl.

“Word wijs en ontwikkel een goed beoordelingsvermogen en gezond verstand; zorg dat je dit nooit vergeet! Die wijsheid zal je beschermen; door haar lief te hebben, zal zij je bewaren.” (Spreuken 4:5,6)

Harvest Ministries