Met Pinksteren vieren wij dat de Heilige Geest werd uitgestort. Door de Heilige Geest is het mogelijk geworden een stabiel leven van blijdschap, vrede en voorspoed te hebben te midden van een rusteloze wereld. De Bijbel leert dat de Heilige Geest gegeven is om ons te helpen, bij te staan, bovennatuurlijke kracht te geven, te inspireren en nog veel meer.

Het gaat er dus niet om wie je bent of wat je verleden is. Als Gods Geest over je komt, verander je van binnenuit en krijgt je leven meer kleur en inhoud.

Op zondag 31 mei a.s. zal Steven Badal d.m.v. een streamingdienst online onderwijs geven over hoe te wandelen met de Heilige Geest en hoe Zijn kracht te ervaren in je dagelijks leven.

Wees welkom en betrek anderen er ook bij!

Harvest Ministries